Podziękowania za udział w konferencjach.

Szanowni Państwo,W dniu 22 marca zakończyliśmy 

III Międzynarodową Konferencję 
Polska – Zambia on-line,
a tym samym zakończyliśmy cykl trzech konferencji poświęconych
rozwojowi współpracy z Afryką Południową i Środkową orazAfryką Północną i Półwyspem Arabskim.
Były to konferencje:Polska – Mozambik,  w dniu 14 stycznia (prowadzona w języku angielskim)
Polska – Jemen / Półwysep Arabski / Afryka Północna, w dniu 15 marca (w języku angielskim i arabskim)
Polska – Zambia, w dniu 22 marca (prowadzona w języku angielskim)

Tematyką tych konferencji był transfer polskich technologii do krajów Afryki i Azji oraz zainicjowanie dalszej współpracy w 
zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Dzięki Państwa pomocy i współpracy, udało nam się zainteresować naszymi propozycjami nie tylko kraje Afryki, Azji i Półwyspu Arabskiego. 
W każdej z konferencji uczestniczyło ponad 300 uczestników, (nie licząc prelegentów), którzy podczas konferencji wielokrotnie opuszczali i wchodzili z powrotem na nasz webinarowy portal, co świadczyło o ich dużym zainteresowaniu prezentowanymi treściami.Przysłuchiwało się naszym obradom wielu uczestników nie tylko z krajów, do których kierowaliśmy nasze propozycje, ale również z wielu innych, w tym z Europy, Dalekiego Wschodu ( w tym z Chin), obu Ameryk i nawet z Australii.Transmisje on-Line, jakie udało nam się zorganizować, oraz materiały z konferencji cieszyły się niezwykłą popularnością na portalach społecznościowych i innych portalach, w tym specjalistycznych w Internecie. Nie umiemy tak naprawdę podać pełnej i dokładnej liczby uczestników, natomiast wiemy, że były ich tysiące.

Bez Państwa pomocy nie udałoby się nam zorganizować tak szczególnych konferencji, 
gdzie w krótkich i jasnych wystąpieniach, nasi wspaniali prelegenci przedstawiali
konkretnie i wyraźnie propozycje swoich firm kierowane do krajów Afryki i Azji.
Będziemy kontynuowali dalsze działania w utworzonym dzięki naszej konferencji z Mozambikiem biurze i montowni polskich maszyn w Maputo, gdzie również przygotowujemy plany zagospodarowania plantacji i farm pilotażowych w Mozambiku.
Powstają nasze biura w Sanie w Jemenie, w Stambule w Turcji, w Lusace w Zambii, gdzie również będziemy dążyli do tworzenia montowni polskich maszyn i urządzeń oraz plantacji czy farm pilotażowych.

Jak już mówiliśmy poprzednio i na co zawsze zwracamy uwagę, podstawowym problemem dzisiejszych czasów jest to, że kraje bogate, posiadające zaawansowane technologie, rozwijają się coraz szybciej, a kraje nie mające dostępu do innowacji i wiedzy technicznej, pozostają w tyle.
Te różnice ciągle się pogłębiają i będą stanowiły wielki problem dla przyszłych pokoleń, 
podobnie jak zachodzące zmiany klimatyczne.

Międzynarodowy wspólny rozwój, międzynarodowy biznes, jak i międzynarodowa współpraca gospodarcza, 
nie powinna być uzależniona od granic, położenia, klimatu, religii, sprawowanej w danym kraju władzy.Nie powinna być uzależniona od partii czy organizacji politycznych, od uprzedzeń historycznych czy społecznych.
Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystać każda możliwość do propagowania międzynarodowej współpracy,
również poprzez taką jak nasza, konferencje online – po to,  aby dążyć do wyrównywania tempa rozwoju poszczególnych krajów.

Podstawowe pytania zadawane nam podczas konferencji, przed jej rozpoczęciem czy po jej zakończeniu przez uczestników z wielu krajów, nie tylko z Mozambiku, Zambii czy Jemenu, dotyczyły konkretnych 
rozwiązań przedstawianych podczas konferencji, własnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania z Polski.

O szczegółach będziemy rozmawiali indywidualnie z poszczególnymi firmami, instytutami, parkami i organizacjami prezentującymi swoje oferty, przedstawiając jednocześnie propozycje i dalsze plany działania dotyczące rozwoju naszej obecności w krajach Afryki i Azji.

Przedstawicielem i koordynatorem dalszych działań w Republice Mozambiku, w Zambii oraz w Jemenie jest Pan Tomasz Minkiewicz, który w poprzednich latach kilkakrotnie był w Mozambiku, a ostatnia jego wizyta w 2020 roku zaowocowała wielkim przyspieszeniem, w zakresie rozwoju współpracy Polska – Mozambik.
Kiedy bowiem pod koniec zeszłego roku Pan Tomasz Minkiewicz udał  się ze specjalną misją do Mozambikui przedstawił tam przygotowany przez nas Program Zrównoważonego Rozwoju Republiki Mozambiku 
na lata 2021 – 2050 w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania tym programem. I to nie tylko ze strony biznesu i organizacji biznesowych,ale również że strony administracji regionalnych I bezpośrednio rządu Republiki Mozambiku. 

Odbyły się wówczas spotkania na najwyższym szczeblu, w Ministerstwach Rolnictwa, Przemysłu, Budownictwa, prowadzone były oficjalne i kuluarowe rozmowy w bankach i innych instytucjach
 i agendach związanych nie tylko z rolnictwem i przetwórstwem. 
W ciągu kilku dosłownie dni, podczas tej wizyty,  została zarejestrowana i uruchomiona w Maputo, 
pod auspicjami władz Mozambiku, firma Fazenda Mozambicana, – której właścicielem i jednocześnie 
dyrektorem zarządzającym (CEO)  został Pan Tomasz Minkiewicz.
Fazenda Mozambicana w swoim założeniu będzie pomostem, wiarygodnym dla rządu Republiki Mozambiku,a jej głównym celem i zadaniem będzie realizacja Programu Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o
technologie, linie, maszyny, produkty i usługi z Polski.
W dalszych działaniach, które aktualnie przygotowujemy, będziemy się zwracali w pierwszym rzędzie do Państwa, jako uczestników naszej telekonferencji, z konkretnymi zamówieniami, potrzebami, propozycjami działania przekazywanymi do nas ze strony firm państwowych i prywatnych, instytucji czy agend rządowych Republiki Mozambiku, z Zambii i z Jemenu
O naszych planach i dalszych działaniach w krajach Afryki, Azji i Półwyspu Arabskiego, będziemy starali się informować Państwa na bieżąco.
Z wyrazami szacunku
,

Oficjalne otwarcie Targów przez Kanclerz Niemiec i Prezydenta Meksyku.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top